Top Ngày

Đế Bá
2 Tháng Trước
Đế Bá
Chương 7157
Thánh Đường
1 Tháng Trước
Thánh Đường
Chương 972
Tào Tặc
17 Ngày Trước
Tào Tặc
Chương 731
Tiệc Báo Thù
7 Giờ Trước
Tiệc Báo Thù
Chương 47
Tu La Võ Thần
6 Tháng Trước
Tu La Võ Thần
Chương 5911
Hổ Tế
3 Tháng Trước
Hổ Tế
Chương 2692