Truyện Yêu Thích

Nhật Ký Nuôi Vợ
11 Giờ Trước
4
Nhật Ký Nuôi Vợ
Chương 11
Thằng Ngốc (I)
3 Tháng Trước
3.5
Thằng Ngốc (I)
Chương 105
Thần Long Chiến
6 Tháng Trước
2.8
Thần Long Chiến
Chương 5514
Lớp Học Ám Sát
1 Tháng Trước
2.5
Lớp Học Ám Sát
Chương 21
Cổ Chân Nhân
4 Tháng Trước
2.1
Cổ Chân Nhân
Chương 2333
Đế Lâm Võ Hiệp
1 Tháng Trước
1.5
Đế Lâm Võ Hiệp
Chương 799
Trảm Tiên
1 Tháng Trước
1.2
Trảm Tiên
Chương 1652
Hứa Tiên Chí
12 Ngày Trước
1
Hứa Tiên Chí
Chương 842
Đế Cuồng
5 Tháng Trước
Đế Cuồng
Chương 425